Tag Archives: KESELAMATAN

KESELAMATAN FIZIKAL PERALATAN ICT


KESELAMATAN FIZIKAL PERALATAN ICT
1 Setiap komputer atau notebook mestilah mempunyai kata laluan yang kukuh.
2 Setiap komputer dan notebook mestilah dilakukan pengemaskinian patches dan services pack Microsoft Windows yang terkini;
3 Setiap komputer dan notebook hendaklah menggunakan perisian yang sah seperti antivirus, sistem pengoperasian dan lain-lain;